Mediální trénink: příprava argumentace a trénink TV vystoupení

Trénuji lidi z byznysu, státní správy a politiky
na vystoupení v médiích

Televize má svoje specifika, dnes jde mnohdy o hru, která není vždycky čistá. Většina odborníků, je připravena podat vyčerpávající sdělení a jsou zaskočení způsobem komunikace, který diktují potřeby médií.

Svoje zkušenosti klienti většinou popisují slovy „ připadal jsem si tam jako blbec“.
Nemusí to tak být, ale jako ve všem  k mistrovství vede trénink.

S klienty pracuji individuálně na konkrétních tématech a s kamerovým záznamem. Trénink v bezpečném prostředí nám umožní vidět praktické důsledky „nešikovných“ formulací, neužitečných návyků a zároveň mi dává prostor  najít příčinu a odstranit konkrétní nevyhovující stereotypy. Klienti projdou situace, které je v praxi mohou čekat, získají jistotu a tím i možnost být v dané situaci skutečně aktivními hráči.