Strategický rozvoj: kontrola procesů a řízení rizik

Firemním klientům pomáhám rozvíjet jejich byznys, vytvořit konkurenceschopný podnikatelský model a snížit míru možných rizik na minimum.

Naše spolupráce umožňuje managementu získat reálný obraz fungování firmy a zaměřit se na rizikové oblasti, které většinou v zabezpečování běžného provozu stojí mimo centrum jejich pozornosti.

Mám zkušenost, že důvody proč se firma nerozvíjí, jak by si majitel přál, se v zásadě opakují: vedení dostává zkreslená data a tím pádem nemůže přijmout účinná opatření, firemní kultura brání zavádění změn a snižuje výkonnost, potenciál zaměstnanců není využíván efektivně, v obchodu jsou to nevhodně zvolené marketingové strategie, neefektivní komunikace a neznalost trhu a zákazníka.

Pomáhám vedení firmy posoudit interní procesy a navrhnout jejich zlepšení, vytvořit účinnější organizační uspořádání, které je v souladu se strategií rozvoje firmy a které zohledňuje schopnosti zaměstnanců ve vazbě na potřeby firmy. Pro odborné posouzení specifických oblastí spolupracuji s odborníky z oblasti práva, financí, IT nebo úzce specializovaných výrobně technických oblastí.Postřehy k tématu

Další články na BLOGU

  • Padesát?

    Seděla proti mně. Příjemná, hezká, jen maličko nervózní. Sešly jsme se v kavárně v centru Prahy, hledala jsem pro firemního klienta šéfku klientského servisu a místo inzerátu, rozhodila sítě po známých. Když mi doporučili Renatu, tušila jsem, že to bude ona. Měla jsem za sebou už několik pohovorů a pomalu jsem propadala depresi...

  • Je to na houby ...

    Upřímně, Josef vyjádřil pochybnost o užitečnosti nezdaru poněkud jadrněji, ale o to nejde, podstatné je, že všichni, kteří se mu snažili dodat odvahu ideou, že nezdar posiluje, že život je jednou nahoru, podruhé dolů, že kolo osudu se točí spravedlivě...